Search

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki Cookies (ciasteczka) – informacje dotyczące urządzenia końcowego

Strona internetowa Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej może zbierać i analizować informacje nieosobowe dotyczące nazwy przeglądarki, typu komputera i technicznych informacji o użytkownikach, systemu operacyjnego oraz inne podobne informacje. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej może zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są jedynie w celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej, w celu szybkiej autoryzacji użytkowników i ulepszenia mechanizmu funkcjonowania strony.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

Gdzie znajdę pomoc

Tu znajdziesz informacje o instytucjach, które prowadzą usługi z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

   
   
X

SZKOLNI DORADCY ZAWODOWI

Dla kogo?
Dla uczniów danej placówki i ich rodziców.

 
Jakie wsparcie możesz otrzymać?
• pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
• określenie Twoich predyspozycji i zainteresowań zawodowych, np. poprzez testy,
• grupowe zajęcia aktywizujące, które przygotują Cię do świadomego planowania kariery i podjęcia zawodu,
• informacje o szkołach, które możesz wybrać, o trendach rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
• informacje o targach, podczas których możesz poznać ofertę edukacyjną szkół i uczelni.

*Pomoc możesz uzyskać w szczególności od psychologa, pedagoga szkolnego, a także wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela, wychowawcę, doradcę zawodowego.

Zamknij
X

OCHOTNICZE HUFCE PRACY


Dla kogo?
Dla młodzieży w wieku 15-25 lat
 
Jakie wsparcie możesz otrzymać?
W Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy otrzymasz wsparcie w pośrednictwie pracy i poradnictwie zawodowym, a w szczególności:
• w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej – informacje o rynku pracy i ścieżkach kariery, grupowe spotkania, indywidualne porady zawodowe,
• w Młodzieżowych Centrach Kariery – doradztwo indywidualne i grupowe, tworzenie postawy przedsiębiorczej poprzez planowanie Twojej kariery zawodowej, badanie preferencji zawodowych, testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
• w Młodzieżowych Biurach Pracy – pośrednictwo pracy, dostęp do bazy ofert pracy, informacje o targach pracy, podczas których masz możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i dostęp do ich ogłoszeń,
• w Punktach Pośrednictwa Pracy – pośrednictwo pracy, szczególnie jeśli to Twoje pierwsze doświadczenia zawodowe.

Zamknij
X

URZĘDY PRACY

 

Dla kogo?
Dla osób dorosłych: poszukujących pracy, w tym bezrobotnych lub zamierzających się przekwalifikować
 
Jakie wsparcie możesz otrzymać?
• w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (wojewódzkie urzędy pracy):
- wyspecjalizowane usługi w zakresie planowania kariery zawodowej, w tym poradnictwo na odległość,
- aktualne informacje zawodowe opracowywane wspólnie z biurami karier i powiatowymi urzędami pracy,
• w Centrach Aktywizacji Zawodowej (powiatowe urzędy pracy):
- informacje o możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych, o stażach, organizacji robót publicznych, pracach społecznie użytecznych, zatrudnieniu socjalnym, projektach międzynarodowych,
- porady indywidualne, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
- opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania,
- aktywizacyjne zajęcia warsztatowe, grupowe,
- udział w spotkaniach u przedsiębiorców,
• w Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych (powiatowe urzędy pracy):
- pośrednictwo pracy,
- dostęp do bazy ofert pracy.

Zamknij
X

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

 
Dla kogo?
Dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych lub współuzależnionych, dotkniętych patologią, marginalizacją, wykluczeniem lub niedostosowaniem społecznym.
 
Jakie wsparcie możesz otrzymać?
• poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, zawodowe, prawne,
• specjalistyczne szkolenia i warsztaty edukacyjne,
• udział w programach aktywizacji zawodowej.

Zamknij
X

GMINNE CENTRA INFORMACJI

Dla kogo?

Dla osób chcących podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe, planujących założyć własną działalność gospodarczą, uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla bezrobotnych
 
Jakie wsparcie możesz otrzymać?
• pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, m.in. w przygotowaniu CV, listu motywacyjnego,
• informacje o dostępnych kursach, szkoleniach, konkursach,
• doradztwo z zakresu prawa pracy,
• informacje o aktualnych ofertach pracy u lokalnych pracodawców.

Zamknij
X

CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 
Dla kogo?
Dla słuchaczy danej placówki.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?
• pomoc w wyborze zawodu i dalszego kształcenia,
• indywidualne porady edukacyjne i zawodowe,
• warsztaty aktywizujące, konsultacje grupowe,
• dostęp do bazy ofert pracy, praktyk i staży zawodowych,
• informacje o programach edukacyjnych, kursach, projektach,
• organizacja spotkań z pracodawcami: prezentacja firm, rozmowy rekrutacyjne na terenie placówki.

* Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego świadczą usługi doradcze dla wszystkich zainteresowanych.

Zamknij
X

ZAKŁADY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 
Dla kogo?
Dla słuchaczy i uczestników projektów danej placówki.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?
• indywidualne informacje i porady zawodowe jako uzupełnienie usług szkoleniowych,
• opracowanie indywidualnych planów działania,
• seminaria i warsztaty służące aktywnemu poszukiwaniu pracy.

Zamknij
X

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 
Dla kogo?
Dla uczniów z rejonu danej placówki i ich rodziców.
 
Jakie wsparcie możesz otrzymać?
• pomoc w wyborze zawodu i dalszego kształcenia,
• określenie Twoich predyspozycji i zainteresowań zawodowych, np. poprzez testy,
• indywidualne porady i konsultacje,
• warsztaty i wykłady,
• orzeczenie w sprawie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy indywidualnego nauczania.

Zamknij
X

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

 
Dla kogo?
Dla każdego.
 
Jakie wsparcie możesz otrzymać?
Zakres udzielanej pomocy jest określony w statucie danej organizacji.

Zamknij
X

PRYWATNE CENTRA DORADZTWA ZAWODOWEGO I DORADCY ZAWODOWI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ


Dla kogo?
Dla uczniów nauczycieli, rodziców.
 
Jakie wsparcie możesz otrzymać?
• konsultacje indywidualne: określanie predyspozycji zawodowych i wyboru ścieżki kształcenia, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, pomoc psychologiczna, w tym testy psychologiczne,
• zajęcia grupowe, np. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Zamknij
X

PRYWATNE AGENCJE ZATRUDNIENIA


Dla kogo?
Dla wszystkich osób dorosłych.
Jakie wsparcie możesz otrzymać?
• pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
• informacje o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
• grupowe porady zawodowe, zajęcia aktywizujące w aktywnym poszukiwaniu pracy,
• informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
• pomoc w inicjowaniu i organizowaniu kontaktów z pracodawcami, kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,
• pomoc w określeniu Twoich kwalifikacji i predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
• pomoc w zatrudnieniu Ciebie jako pracownika tymczasowego, kierowaniu do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

* Uwaga! Sprawdź, czy dana agencja znajduje się w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.

Zamknij
X

AKADEMICKIE BIURA KARIER


Dla kogo?
Dla studentów i absolwentów danej uczelni.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?
• dostęp do bazy ofert pracy, praktyk studenckich i staży,
• indywidualne doradztwo kariery, w tym badania psychometryczne,
• konsultacje w zakresie poszukiwania pracy,
• pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych,
• warsztaty z umiejętności przydatnych na rynku pracy, takich jak: autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy, zarządzanie stresem, komunikacja interpersonalna,
• informacje o targach pracy, gdzie m.in. poznasz przyszłych pracodawców.

Zamknij
X

OSOBA PRYWATNA


Dla kogo?
Dla każdego

Jakie wsparcie możesz otrzymać?
- rady przyjaciół – są w stanie ocenić Twoje pasje i umiejętności , takie jak np. działania w grupie rówieśniczej,
- pomoc nauczyciela – może zauważyć Twoje szczególne zdolności i zainteresowania w określonym kierunki i ma pomysł, jak je przekuć na odpowiedni zawód,
- wsparcie rodziny – znają Cię dobrze, obserwują od lat, jak się zmieniasz w różnych sytuacjach, czasami są w stanie dostrzec i zasugerować coś, co mógłby zrobić tylko ktoś bliski,
- dobre porady od każdej innej osoby.

Zamknij

Legenda:

Placówki sektora edukacji, w których znajdziesz doradcę zawodowego
Instytucje sektora administracji publicznej, w których znajdziesz doradcę zawodowego
Inne miejsca, gdzie znajdziesz doradcę zawodowego
Więcej informacji
Przekierowanie do wyszukiwarki placówek w wybranym województwie
Wsparcie dla uczniów, słuchaczy, studentów w wyborze dalszego kształcenia lub ścieżki zawodowej
Wsparcie w wyborze ścieżki zawodowej lub dalszego kształcenia
W tych miejscach usługi doradcy zawodowego mogą być płatne