Search

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki Cookies (ciasteczka) – informacje dotyczące urządzenia końcowego

Strona internetowa Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej może zbierać i analizować informacje nieosobowe dotyczące nazwy przeglądarki, typu komputera i technicznych informacji o użytkownikach, systemu operacyjnego oraz inne podobne informacje. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej może zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są jedynie w celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej, w celu szybkiej autoryzacji użytkowników i ulepszenia mechanizmu funkcjonowania strony.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

Rynek pracy

Informacje ogólne

1. Prognoza zatrudnienia
Portal zawiera informacje dotyczące prognozowania zatrudnienia w Polsce według wielkich, dużych i średnich grup zawodów, zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych województwach. Za jego powstanie odpowiadają: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

2. Przewodnik po rynku pracy
Strona w przystępny sposób odpowiada m.in. na pytania: jak szukać pracy w kraju i za granicą, jak zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe, jak założyć działalność gospodarczą, jaki wybrać zawód i kto w tym wyborze może pomóc. Portal prowadzi Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

3. Katalog zawodów
Na stronie znajdują się opisy 131 zawodów, które uwzględniają zadania, czynności, predyspozycje i ścieżki edukacyjne, które do nich prowadzą. Do wielu z nich dołączone są filmowe wypowiedzi przedstawicieli danego zawodu, do niektórych prowadzą linki do baz zewnętrznych.

4. Poszukiwanie pracy i rekrutacja
Wortal publicznych służb zatrudnienia służy pomocą przed spotkaniem z pracodawcą. Odwiedzając poszczególne zakładki dowiesz się m.in.: jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, poprawnie napisać CV, list motywacyjny.

5. EUROPASS - O pracy w Europie
Portal służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw Unii Europejskiej równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Znajdziesz tu portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy.

Raporty i badania

1. Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo", czerwiec 2015 r.
Przyszły rynek pracy kształtuje się już w szkole. Instytutu Badań Edukacyjnych zbadał, jakie są mocne strony jej systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, a co należałoby zmienić.

2. Bariery wzrostu polskich przedsiębiorstw, maj 2015 r.
Opracowanie „Bariery wzrostu" przygotowała Polska Agencja Rozwoju Przeedsiębiorczości m.in. we współpracy z University of California Los Angeles. Badanie na reprezentatywnej grupie firm działających na terenie Polski pokazało m.in. ich słabe i mocne strony w kluczowych obszarach funkcjonowania, takich jak: rynek, produkty i usługi, zasoby, systemy operacyjne i zarządcze, finanse, kultura organizacyjna.

3. Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2014 r., kwiecień 2015 r.
Raport Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie i strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy według cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy. Uwzględnia dane dla Polski, jak również dla Unii Europejskiej.

 4. Polskie szkolnictwo wyższe a potrzeby rynku pracy, kwiecień 2015 r.
Raport przygotowany w ramach Fundacji im. Lesława A. Pagi opisuje sytuację absolwentów polskich uczelni i daje rekomendacje służące wypracowaniu rozwiązań, które pomogą pogodzić rynek edukacji z potrzebami rynku pracy.

5. Bariery i możliwości współpracy między szkołami zawodowymi a firmami. Perspektywa dyrektorów szkół i przedsiębiorców, kwiecień 2015 r.
Badanie przygotowane na zlecenie Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej daje obraz obecnej współpracy na linii pracodawca - szkoła, wizerunku szkolnictwa zawodowego czy potencjału wspólnych działań.

6. Przegląd systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, listopad 2014 r.
Publikacja „Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce – raport krajowy 2013" to kolejna edycja corocznego przeglądu szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem zachodzących w nim zmian. Raport na zlecenie CEDEFOP opracowano w ramach działań sieci ReferNet w Fundacji Fundusz Współpracy.